#Саламаттыкты сактоо
Партиянын сунушун билиңиз
#Партиялар
Кыргызстан Ачуу Жабуу

Восстановление городской системы здравоохранения.( Центры семейной медицины(ЦСМ), городские больницы). Приведем в соответсвие с санитарными нормами рынки торгоющие продуктами питания.

Партия тууралуу кененирээк
Ата Журт-Кыргызстан Ачуу Жабуу

<p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Администрациялык штатты кыскартуу жана медициналык мекемелердин функционалдык көз карандысыздыгын камсыз кылуу;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн негизинде саламаттыкты сактоого инвестицияларды тартуу;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Эпидемияга даярдыкты күчөтүү;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Медициналык туризмди жайылтуу жана колдоо.</span></span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Альянс Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Медицина тармагына акыркы жана заманбап технологияларды тартуу максатында, мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн негизинде, эл аралык институттардын катышуусу менен ооруканалардын үчтөн бирин жеке инвесторлорго өткөрүп берүү.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Бардык дарыканаларды, фармацевтикалык компанияларды, дарыгерлерди жана бейтаптарды көрсөтө турган бирдиктүү санарип платформасын киргизүү.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Электрондук рецепттерди киргизүү.</span></span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

<p><span style="color:#18242f">Биздин республикага европалык деңгээлде жабдылган жана уюштурулган заманбап саламаттыкты сактоо системасы керек. Медицина кызматкерлеринин татыктуу жашоо деңгээлин, ал эми медицина мекемелерин &ndash; зарыл техника менен камсыз кылуу үчүн саламаттыкты сактоо системасын каржылоо бюджеттен гана эмес, ошондой эле жекече да жүргүзүлүшү, бирок ошол эле ар бир жаран үчүн медициналык сапаттуу тейлөө кепилдиги сакталууга тийиш.</span></p> <p><span style="color:#18242f">Бүткүл өлкө&nbsp; боюнча зарыл сандагы жаңы поликлиникаларды, адистештирилген ооруканаларды,&nbsp; төрөт үйлөрүн калыбына келтирип жана кошумча куруп, аларды европа стандарты боюнча жабдып, тийиштүү кызматкерлер менен камсыз кылуу керек. Ошондой эле муктаж болгондордун баардыгына, алардын материалдык абалына карабастан, дары-дармек каражаттарынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу зарыл.</span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Ишеним Ачуу Жабуу

<p><span style="color:#18242f">Саламаттыкты сактоодо - фармацевтикалык корпорациялардын кызыкчылыктарын тейлеген медицинадан, адамдарга азыраак оорууга мүмкүнчүлүк берген чыныгы саламаттык сактоого өтүү керек. Медицинанын негизги милдети оорулууларды айыктыруу. Ал эми саламаттыкты сактоонун максаты &ndash; оорулуулардын алдын алуу. Азыркы система биринчи кезекте дарылоо менен алектенет. Ооруларды алдын алуу ал адам жашоосунун бардык&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>тармактары менен тыгыз байланышта. Дээрлик бардыгы (экология, билим берүү, маданият, тамак-аш, транспорт, архитектура жана башкалар) адамдын ден соолугуна таасир этет. Эгерде биз учурдагы өнөкөт оорулардын негизги себептерин алсак көпчүлүк учурларда алар жашоо образы менен байланышкан. Кыймылдын жетишсиздиги, ашыкча салмак, аба менен суунун булганышы, туура эмес тамактануу. Биз медицинанын көңүлүн адамдардын жашоо образын жана сапатын жакшыртуу аркылуу ооруларды дарылоого караганда оорунун алдын алуу менен ден соолугун сактоого багыттайбыз. Ага ылайык балдарды дени сак тамак менен камсыз кылуу, мектептерде жана бала бакчаларда балдардын дени сак жана коопсуз тамактануусуна кепилдик берүү боюнча мамлекеттик программаны кабыл алуу зарыл. Азык-түлүк базарына катуу көзөмөл киргизилип, тамак-аш азыктары зыяндуу заттарды камтыбашы керек.</span></p> <p><span style="color:#18242f">Кызмат көрсөтүүнүн сапатын, медицина кызматкерлеринин айлыгын жогорулатуу, медицина кызматкерлерин кызматтык турак жай менен камсыз кылуу зарыл. Медицина кызматкерлерин кызматтык турак жай менен камсыздоо боюнча мамлекеттик программа 10 жыл иштегенден кийин жеңилдетилген шартта менчиктештирилиши керек. Отчеттуулуктун көлөмүн азайтып, кооз отчетторду жазуудан арылыш керек.</span></p> <p><span style="color:#18242f">Фармацевтикалык баш-аламандыкты жоюу, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жалпы коомчулукту сергек жашоого, спорт менен машыгууга үгүт иштерин уюштуруу жана жандандыруу. Массалык спорт, дене тарбиянын өнүгүшүнө шарттарды түзүү.</span></p> <p><span style="color:#18242f">Ошондой эле, өлкөбүздөгү дары чөптөрдү илимий изилдөө аркылуу дары-дармектерди чыгаруучу завод-фабрикаларды ачуу. Дартты аныктоо маселеси көйгөйлүү маселе боюнча калууда. Аларды жоюу максатында адистердин билимин өркүндөтүү жана акыркы үлгүдөгү заманбап техникалар менен медициналык уюмдарды камсыздоо.</span></p> <p><span style="color:#18242f">Дистанциялык медицинаны өнүктүрүү. Медициналык мекеме-уюмдарды оптималдаштыруу менен бирге калкты тейлөөнү уюштуруу (бирдиктүү терезе). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Эмгек Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="color:#18242f">Обеспечим строительство основных социальных объектов: школ, детских садов, медицинских и культурных объектов)</span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Свобода выбора Ачуу Жабуу

мы добьемся того, чтобы у жителей города была карта горожанина. Она позволит отказаться от устаревшей прописки и получать все городские услуги – в том числе образование и медицинскую помощь – без бюрократии

Партия тууралуу кененирээк
Республика Ачуу Жабуу

Введем 3 новые мобильные станции скорой помощи по городу, увеличим их бюджет, внедрим социальный заказ на частные службы.

Партия тууралуу кененирээк
НДПК Ачуу Жабуу

Врачи и учителя должны получать достойную зарплату!

Партия тууралуу кененирээк
КСП Ачуу Жабуу

Здоровье детей - будущее нации. Откроем муниципальные спортивные секции на доступном расстоянии для каждого. Профилактика болезни, это самая большая победа.

Партия тууралуу кененирээк
Партия коммунистов Ачуу Жабуу

Медицина при социализме была бесплатной и доступной для каждого, и мы будем стремиться вернуть этот статус. Пандемия коронавируса показала несостоятельность так называемой реформы в здравоохранении. Здоровье горожан – залог будущего

Партия тууралуу кененирээк
Власть Народу Ачуу Жабуу

<p>Бишкек - сделаем здоровым! Лекарства - НЕ ПРЕДМЕТ Роскоши!</p> <p>1.Реабилитация перенесших коронавирус горожан.</p> <p>2. Создание сети муниципальных аптек для незащищённых слоев горожан.</p> <p>3. Современные ФАПЫ в новостройки.</p> <p>4.Восстановить практику профилактических осмотров с целью выявления заболеваний на ранних стадиях.</p> <p>5.Социальное жилье медицинскому персоналу. 6 Добьемся ставки окладов медицинского персонала как минимум в два раза.</p>

Партия тууралуу кененирээк
Айкол Кыргызстан Ачуу Жабуу

Партия – против чрезмерной коммерциализации здравоохранения, за разделение бюджетной и платной медицины и за расширение перечня услуг, оказываемых в рамках гарантированного объёма бесплатных медицинских услуг, бесплатное обеспечение лекарственными препаратами социально уязвимых групп населения.

Партия тууралуу кененирээк
Ак Бата Ачуу Жабуу

Требуется поддержать учителей и врачей. Без образования и здоровья нельзя построить хорошее будущее, поэтому решение вопросов работников данной сферы — наша первейшая задача. Ранее для поддержки учителей и врачей шла доплата из местных бюджетов, ее необходимо ежегодно индексировать. Мы планируем увеличивать доплаты ежегодно на 100 %.

Партия тууралуу кененирээк
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

«Бутун Кыргызстан» считает, что здравоохранение должно отвечать надеждам и чаяниям людей. Для этого необходимо: • обеспечить доступность медицинского обслуживания; • установить жесткий контроль над соотношением стоимости медикаментов и платежеспособности населения, оборотом и качеством лекарственных средств; • создать условия для массового занятия физической культурой и спортом.

Партия тууралуу кененирээк
Ынтымак Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз мамлекеттик ооруканаларды модернизациялоодо мамлекеттик-жеке өнөктөштүк механизмин колдонууну колдойбуз!&nbsp;</strong>Грузиянын тажрийбасы рыноктук жөнгө салуучу шаймандары колоно баштагандан эки жылдан кийин эле өлкөдө ондогон көп тармактуу ооруканаларды курууга болоорун көрсөттү.</span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз медициналык ваучерлердин системасын киргизүүнү колдойбуз!</strong>&nbsp;Жарандар мамлекеттик же жеке клиникада дарыланууну өздөрү чечүүгө тийиш.</span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз дары-дармек рыногун катуу көзөмөлдөө жана дарыгердин рецеби менен гана сатылуучу дары-дармектердин тизмесин кеңейтүүнү колдойбуз.</strong></span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз дары-дармектерди жарнамалоого тыюу салууну колдойбуз.</strong></span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз дарыгерлердин, медайымдардын жана кенже медициналык персоналдын айлыгын кыйла жогорулатууну колдойбуз</strong>. Улуттун саламаттыгынан акча үнөмдөөгө болбойт!</span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк