#Туракжай-коммуналдык саясат
Партиянын сунушун билиңиз
#Партиялар
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

«Бүтүн Кыргызстан» маанилүү деп эсептейт: • турак-жайды оңдоо, коммуналдык кызматтарды тейлөө жана акы төлөө үчүн жеңилдиктердин ордун толтуруу үчүн жарандарга турак-жайларды даректүү субсидиялоого шаардык бюджеттин каражаттарын көбөйтүү; • бюджеттик кызматкерлер үчүн коммуналдык кызматтарды төлөөдө жеңилдиктерди киргизүү; • чиновниктердин жана бизнес структуралардын каталарын эске алып, коммуналдык төлөмдөргө тарифтерди жөндөөгө экономикалык негизделген жана ачык системаны түзүү, турак-жайды оңдоо жана түзүлүшүнө карата тарифтерди катуу көзөмөлдөөнү камсыз кылуу.

Партия тууралуу кененирээк
Ак Бата Ачуу Жабуу

Турак - жай жана ипотека программасы. Дарыгерлердин, мугалимдердин, маданият кызматкерлеринин жана бюджеттик тармактын кызматкерлеринин, ошондой эле катардагы шаардыктардын турак - жай көйгөйлөрүн чечүү небак бышып жетилген. Ипотекалык насыя программаларын үстөгү жок жана ушул категориядагы жарандар үчүн баштапкы төлөмсүз ишке киргизүү зарыл. Ушул категориялардагы жарандардын турак -жай көйгөйлөрүн чечүү артыкчылык берилген маселе болот.

Партия тууралуу кененирээк
Свобода выбора Ачуу Жабуу

биз коммуналдык кызматтарды камсыздоодогу мүмкүн болгон коррупциялык байланыштарды оптималдаштырабыз жана маанилүү ресурстарды бишкектиктер үчүн жеткиликтүү кылабыз

Партия тууралуу кененирээк
ДДК Ачуу Жабуу

Турак-жайларды ремонт кылуу жана кароо, жанаша аймактарды жашылдандыруу жана пландоо, балдар жана спорт аянтчаларын өнүктүрүү боюнча биргелешип каржылоо программаларын өнүктүрүү зарыл. Көрктүү короо – көрктүү шаар.

Партия тууралуу кененирээк