#Ички жана тышкы саясат
Партиянын сунушун билиңиз
#Партиялар
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

«Бүтүн Кыргызстан» эсептейт: Өлкөдөгү улуттук кастыктын негизиндеги кылмыштуулук – бул коомдогу олуттуу оорунун белгилери. Көп улуттуу өлкө, диний толеранттуулук жана ар башка элдерди жана маданияттарды органикалык түрдө камтый билүү биздин мекендештерге ар дайым мүнөздүү. Өлкөнүн бийлиги жана саясат өкүлдөрү улуттар аралык ынтымакты сактоо үчүн тарыхый жоопкерчиликти алышат.

Партия тууралуу кененирээк