#Экология
Партиянын сунушун билиңиз
#Партиялар
Ынтымак Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз өлкөнүн энергетика тармагын жаңылоону кубаттайбыз!&nbsp;</strong>Биз өлкө боюнча кичи ГЭСтерди өнүктүрүүнү колдойбуз. Шамал жана күн парктарын курууну колдойбуз! Биз &quot;жашыл энергетиканы&quot; өнүктүрүүнү колдойбуз!</span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз күн батареяларын колдонгон ишканаларга салыктан жеңилдик берилиши керек деп эсептейбиз.</strong></span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз мал чарбасындагы өстүрө турган стимуляторлорго тыюу салууну жана синтетикалык антибиотиктерди колдонууну катаал жөнгө салууну колдойбуз.</strong></span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз &quot;жашыл бизнеске&quot; салыктан жеңилдик берилүүсүн колдойбуз.</strong></span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз Бишкек менен Оштун коомдук транспортун экологиялык таза күйүүчү майга өткөрүүнү колдойбуз.</strong></span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз экологиялык таза транспортту колдонгон жеке ишканаларга салык жеңилдиктерин берүүнү колдойбуз.</strong></span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз ички темир жол транспортун электрлештирүүнү колдойбуз.&nbsp;</strong>Кара-Балта &mdash;Балыкчы багытында электричкаларды тез арада ишке киргизүү жана аталган темир жол бутагын Караколго (чыгышта) чейин узартып, батыштагы казакстандык линияларга кошуу зарыл деп эсептейбиз.</span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз кирешеси төмөн жарандарга азык-түлүк банктарын түзүүнү колдойбуз.</strong></span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="color:#18242f">партия өзүнүн саясаты менен экологиялык таза продукцияларды, анын ичинде ичүүчү суу жана тамак-аш продукцияларын, гидроэлектроэнергиясын, жаратылыш ташынан буюмдарды, жарым өткөргүч материалдарын өндүрүүнү жана экспорттоону колдойт. Ал үчүн биз республикада мамлекеттик колдоо аркылуу тышкы рынокко чыга турган 5-6 чоң өндүрүштүк-соода конгломераттарын түзүүнү көздөйбүз. Кыргызстан өзүнө тышкы рыноктогу экологиялык таза айыл-чарба жана кайра иштетүүөндүрүшүнүн продукцияларын камсыз кылуучу статусун кайтарып алуусу керек;</span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Ата Журт-Кыргызстан Ачуу Жабуу

<p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Курчап турган чөйрөнү коргоо мыйзамдарын жана айлана-чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик институттарды бекемдөө;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Мөңгүлөрдү бузган иштерге тыюу салуу;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Сууну үнөмдөөчү инновациялык сугаруу технологияларын киргизүү;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Экологиялык таза коомдук транспорттун өнүгүшү;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Электр энергиясын өндүрүү жана жылытуу үчүн көмүрдү пайдаланууну басаңдатып, коопсуз булактарга өткөрүү;</span></span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Ишеним Ачуу Жабуу

<p><span style="color:#18242f">Айлана-чөйрөнү коргоо үчүн акыркы экологиялык технологияларды иштеп чыгуу жана колдонуу. Курчап турган айлана-чөйрөнү адамдын ишмердүүлүгүнүн терс таасиринен коргоо. Экологиянын абалына баа берүү, мониторинг жүргүзүү жана башкаруу. Азыркы шарттарда экологиялык маселелерди чечүү жана алдын алуу дүйнөдө эң маанилүү иш-аракеттерден болуп саналат. Кыргызстанда тоо-кен иштетүү тармагын заманбап технологиялар менен камсыздоо учурдун талабы. Эгер бул талап ишке ашпаса тоо-кенди иштетүүнү токтотуу зарыл. Антпесе келечек муундарга чоң кедергисин тийгизет. Коомубузда экологиялык аң-сезимди өнүктүрүүнү жана тарбиялоону камсыз кылуу зарыл.</span></p> <p><span style="color:#18242f">Кыргызстанда экологиялык абал начарлап кетти. Борбор шаарларыбызды түтүн каптап, адамдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизүүдө. Таштандыларды тазалоо жана таштандыларды кайра иштетүү шаар куруу саясатынын бир бөлүгү. Ал эми жаңы конуштарды ачык талаа, суусуз чөлдөрдөн, жашыл парктарга жана бакчаларга айландыруу үчүн реформалоо жүргүзүү мезгили келди.</span></p> <p><span style="color:#18242f">Изилдөөлөрдүн жыйынтыгына таянсак, Кыргызстандын дыйканчылык зоналары күндөн-күнгө начарлап, анын негизинде бак-дарактар ооруга туш болуп, жакынкы жылдарда экологиялык кризиске келери айтпаса да түшүнүктүү. Биздин партиянын бул кризистен чыгуу үчүн атайын долбоору иштелип чыккан. Башкача айтканда, топурактын негизги катмарын, токойлорду дарылоо боюнча дүйнөлүк масштабдагы эколог илимпоздор менен байланыш түзүлгөн.</span></p> <p><span style="color:#18242f">Биз экологиялык комплекстүү программаны сунуштайбыз, ага шаар куруу саясаты, таза аба, жашылдандыруу, суу сактагычтар, турак-жай куруу, туризм жана токойлордогу өрттүн алдын алуу жана коргоо кирет.</span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Эмгек Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="color:#18242f">Примем правила (единые стандарты) по городскому дизайну.</span></li> <li><span style="color:#18242f">Ландшафтный дизайн и озеленение столицы</span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
КСП Ачуу Жабуу

Миллион жителей - миллион деревьев. Только человек высадивший хоть одно дерево, будет считать этот город своим домом и будет бережно относится к нему. Каждый горожанин должен иметь (посадить) свое дерево.

Партия тууралуу кененирээк
Социал-демократ Ачуу Жабуу

- В сфере борьбы со смогом наш ответ - газификация частной застройки с последующим введением санкций за отопление неэкологичным топливом. Владельцы общественных бань и саун должны перейти на газ или электричество. - Мы намерены развивать озеленение в Бишкеке, вести судебную борьбу с теми, кто незаконно застраивает городские парки. Незаконные постройки в парковых зонах должны сноситься. Сегодня на одного жителя Бишкека приходится в 4 раза меньше зеленых насаждений, чем положено по нормативам.

Партия тууралуу кененирээк
Свобода выбора Ачуу Жабуу

• мы повысим экологические требования в Бишкеке и начнем внедрять возобновляемые источники энергии (ветро- и солнечная генерация) • мы будем добиваться стратегического отказа от ТЭЦ и перехода на газ, электричество и возобновляемые источники энергии до 2050 года • мы сделаем газ для автомобилей в 2 раза дешевле, обяжем заправочные станции оборудовать газовые колонки и будем стимулировать переход общественного и частного транспорта на газ и электричество • мы обеспечим улицы экопаркингом – повысим озеленение Бишкека и создадим экологичные парковочные места

Партия тууралуу кененирээк
Реформа Ачуу Жабуу

Вернуть Бишкекчанам возможность дышать чистым горным воздухом круглый год за счет: - увеличения не менее чем в 2 раза количества электрического общественного транспорта на улицах города, - снижения транспортного потока автомобилей в центральной части города за счет дифференцированной стоимости парковки, увеличения пешеходных зон и развитого общественного транспорта, - субсидирования затрат на установку газового оборудования для отопления, - создания преференций для инвесторов по строительству заводов, производящих бездымные угольные брикеты. - установки современных очистительных сооружений на ТЭЦ Мы добьёмся доведения доли зеленой биомассы на одного горожанина до уровня мировых стандартов. Внедрим альтернативные виды озеленения: вертикальное, модульное озеленение. Горожане будут вовлекаться в озеленение и содержание зеленых насаждений путем размещения среди активных групп граждан и общественных организаций муниципального заказа на озеленение. Инициировать перед Правительством КР решение вопроса о запрете использования пластиковых пакетов в торговых точках, и реализовать пилотный проект в г. Бишкек. Ускоренно завершить Проект по запуску сортировки на новом мусорном полигоне в г. Бишкек. Отдельная программа будет сфокусирована на строительстве и реабилитации фонтанов и сети городской ирригации. Системы ирригации поэтапно будут переводиться на капельное орошение и другие водосберегающие технологии. Увеличим площадь парковых зон и скверов до 10% от общей площади города и узаконим их границы для предотвращения незаконной застройки.

Партия тууралуу кененирээк
Республика Ачуу Жабуу

• Посадим 200000 деревьев (карагач и тополь), связанных в здоровой экосистеме. • Создадим 100 новых зеленых оазисов в городе, его микрорайонах и жилмассивах. • Переведем ТЭЦ на газ, а для углевых – введем мощные современные фильтры. • Запретим вырезку катализаторов с авто. Вернем розу ветров через Урбан-аудит.

Партия тууралуу кененирээк
Партия Зеленых Ачуу Жабуу

В настоящее время экология и защита окружающей являются одними из наиважнейших проблем г. Бишкек.

Партия тууралуу кененирээк
Кыргызстан Ачуу Жабуу

Ускорим газификацию частного сектора, что позволит уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Построить новый полигон и мусороперерабатывающий завод. Ввести культуру сортировки мусора. Привести в соответствие с международными нормами мусорные площадки с учетом сортировки мусора.

Партия тууралуу кененирээк
Партия коммунистов Ачуу Жабуу

Бишкек за 30 лет стал одним из самых загрязненных городов в мире. Некогда цветущий город задыхается, жители страдают, растительность исчезает. Остановить эту трагедию – первоочередная и архиважная задача каждого. Мы предлагаем передать ТЭЦ в ведение столичного муниципалитета, пересмотреть вопрос отопления в зимний период углем, перевод работу ТЭЦ на газ. Мы предлагаем ограничение въезда в столицу транспорта с недопустимым уровнем выброса вредных веществ. Мы считаем необходимым в разы увеличить количество муниципального пассажирского транспорта. При этом прежде всего внимание уделить ввозу экологически чистых видов транспорта.

Партия тууралуу кененирээк
Ишеним Ачуу Жабуу

Обеспечение экологической безопасности

Партия тууралуу кененирээк
ДДК Ачуу Жабуу

• Обязать застройщиков озеленять 30% территории и только лиственными деревьями с высоким показателем очищения воздуха. Внедрить систему контроля. Деревья - это легкие нашего города. • Сажать только адаптированные саженцы из местных питомников, запретив закуп импортных саженцев. Это положительное скажется на бюджете города. • Пересмотреть бюджет в пользу реконструкции и ремонта ирригационной системы. Бессмысленно сажать деревья если они не поливаются. • Электрический общественный транспорт – это пополнение бюджета и большой шаг в сторону зеленой экономики. • Для того чтобы сократить выброс CO2 (углекислого газа) в атмосферу и уменьшить смог в городе, необходимо разработать программу, которая поможет утеплить дома жителям жилмассивов, и перевести их на газовое отопление. Это сократит потребление угля. Помогая соседу, ты помогаешь себе. Город - это поддержка друг друга.

Партия тууралуу кененирээк
Власть Народу Ачуу Жабуу

Бишкек: родил сына – посади дерево! Родил дочь – посади два! Кыргызстан в состоянии сам производить системы очистки воздуха, фильтры-улавливатели сажи и других продуктов сгорания как для котельных, так и для частного сектора.

Партия тууралуу кененирээк
Ак Бата Ачуу Жабуу

Вопрос мусорного полигона. Необходимо потушить его, построить мусороперерабатывающий завод и начать переработку и рекультивацию земель. Следует активно внедрять разделение отходов и их вторичную переработку.

Партия тууралуу кененирээк
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

«Бутун Кыргызстан» предлагает создать систему экологического страхования для обеспечения реального возмещения экологического ущерба. Только так можно защитить право граждан на благоприятную окружающую среду.

Партия тууралуу кененирээк