#Социалдык саясат
Партиянын сунушун билиңиз
#Партиялар
Ыйман Нуру Ачуу Жабуу

<p><span style="color:#18242f">Кыргызстанда төрөлгөн ар бир адамдын өзүнүн жеке эсебине &nbsp;кендерди иштетүүдөн акча түшүп турушу керек! Кен байлыктардан кирешени олигархтар эмес, ар бир жаран алышы керек. Кыргызстанда 2700 алтын чыгаруучу жер бар. &nbsp;Эки миң тоннадан ашык алтын. Ага ылайык, ар бир жаранга 1500 миллион сомдон туура келет.</span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Ишеним Ачуу Жабуу

<p><span style="color:#18242f">Кыргызстанда турмуштук оор кырдаалдарда калган, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, үй-бүлөлөр, кары-картаңдар социалдык коргоого, колдоого муктаж. Алардын жашоо тиричилиги үчүн шарттарды түзүү, ай сайын берилүүчү жөлөк пулдарын көбөйтүү, сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү, социалдык коргоо чараларын, механизмдерин өркүндөтүү боюнча ченемдик укуктук базаны кайрадан карап чыгуу зарыл.</span></p> <p><span style="color:#18242f">Социалдык чөйрөдөгү өлкөбүздүн кызыкчылыктарын коргоого багытталган иш-чараларды иштеп чыгуу. Социалдык түзүлүштү жана коомдогу мамилени, адамдардын турмуш-тиричилик шарттарын жакшыртууну жана инсандын коомдошуу процессин өнүктүрүү жана натыйжалуу жолго коюу. Турак-жай маселесин шаар куруу программасынын алкагында ишке ашыруу.</span></p> <p><span style="color:#18242f">Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз учурда республиканын булуң-бурчунда чакан бизнес менен алектенип жатканы баарыбызга маалым. Бирок мамлекет тарабынан финансылык колдоо толук кандуу болбой жатканы ачык-<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>айкын белгилүү. &laquo;Ишеним&raquo; саясий партиясы мындай жарандарыбыздын бизнесин төмөндөтүлгөн пайыз менен камсыздоо чараларын көрөт.</span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="color:#18242f">көп деңгээлдүү социалдык камсыздоо системасын өнүктүрүү: базалык социалдык төлөмдөрдү жогорулатуу, элдин социалдык камсыздандырууга камтылуусун кеңейтүү, социалдык жардамга муктаж катмарларга социалдык жардам берүүнүн негиздерин жакшыртуу, мүмкүнчүлүгү чектелген атуулдардын социалдык көйгөйлөрүн чечүүнүн жаңы формаларын иштеп чыгуу жана турмушка ашыруу;</span></li> <li><span style="color:#18242f">социалдык кызмат көрсөтүү системасын өнүктүрүү: социалдык чөйрөдөгү мекемелердин тармагын көбөйтүү, алардын материалдык-техникалык базасын чыңдоо жана модернизациялоо, атайын социалдык кызматтардын стандарттарын киргизүү жана алардын сапатын жогорулатуу;</span></li> <li><span style="color:#18242f">пенсиялык чогултуу системасын өнүктүрүү, базалык пенсиялык төлөмдү жогорулатуу, пенсияларды жана жөлөк пулдарды эң төмөнкү тиричилик каражаты (прожиточный минимум) менен теңдештирүү, эң төмөнкү тиричилик каражатынын баасын төмөндөтүү;</span></li> <li><span style="color:#18242f">өндүрүштүк эмгек менен камсыз кылуу багыттарын колдогон комплекстүү чараларды ишке ашыруу;</span></li> <li><span style="color:#18242f">бизнести жана ишкерлерди колдоо, массалык орто классты калыптандыруу;</span></li> <li><span style="color:#18242f">эмгек акынын жогорулашы, өзгөчө социалдык чөйрөдөгү атуулдардын талаптарына жооп берген билим берүү, саламаттыкты сактоо жана башка социалдык тармактардагы ишке ак ниет мамиле жасагандарды сыйлоо катарында;</span></li> <li><span style="color:#18242f">мектептеги жана мектепке чейинки билим берүүдө бюджеттик каржылоону көбөйтүү, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу, окуу жайларында мүмкүнчүлүгү чектелген атуулдарга ыңгайлуу шарттарды түзүү, жаш мугалимдерге шарттарды түзүү. Биз айыл жерлеринде жаңы мектептерди жана бала бакчаларын куруубуз керек;</span></li> <li><span style="color:#18242f">энеликти жана балалыкты колдоо: көп балалуу үй-бүлөлөргө жагымдуу шарттарды түзүү, толук эмес жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарын, майып балдарды, балдар үйүндөгү тарбиялануучуларды колдоо механизмдерин өнүктүрүү.</span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Эмгек Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="color:#18242f">Упростим процедуру получения социальной помощи.</span></li> <li><span style="color:#18242f">Благоприятные условия и рабочие места для ЛОВЗ.</span></li> <li><span style="color:#18242f">Обеспечим достойное школьное и дошкольное образование.</span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Социал-демократ Ачуу Жабуу

В сфере предоставления городских льгот и адресной социальной поддержки бишкекчан предлагается ввести "Социальную карту бишкекчанина", использовав пример других стран, например, России. "Социальная карта" поможет навести порядок в вопросах предоставления льгот. -Этой картой можно будет оплатить льготный проезд в общественном транспорте, пенсионерам. Будет внедрён также льготный проезд для студентов очного обучения. -получить льготы при покупке ряда товаров в социальных магазинах, с которыми заключит соглашение мэрия, включая льготные лекарства, -получить другие городские услуги.

Партия тууралуу кененирээк
Республика Ачуу Жабуу

• Обеспечим новостройки и каждый дом чистой водой и канализацией! • Зеленые площадки и мини-парки для детей! Детский сад для каждого ребенка. • Откроем школьный автобус для школьников для их безопасности! • Добьёмся газификации и льготных цен на газ для жителей жилмассивов. • Адресная помощь нуждающимся! Доступные цены в муниципальных ларьках!

Партия тууралуу кененирээк
Кыргызстан Ачуу Жабуу

Восстановим систему укрепления здоровья школьников путем открытия доступных спортивных и интеллектуальных секций. Обеспечим доступное качественное в том числе высокотехнологичную медецинскую помощь горожанам. Продвижение расщепления налога на недвижимость и других местных налогов в интересах муниципальных школ и других обьектов социального назначения. Создание и развитие геронтологической службы. Стимулировать строительные компании возводить социальное жилье.

Партия тууралуу кененирээк
КСП Ачуу Жабуу

Обеспечим справедливость при распределении социальных льгот. В течении 2-лет будут введены социальные карты Бишкекчанина для уязвимых слоев горожан.

Партия тууралуу кененирээк
Замандаш Ачуу Жабуу

• Поддержка социально незащищенных слоев населения (безработных, пенсионеров, инвалидов); • Поддержка семьи, материнства, отцовства, детства; • Охрана труда и здоровья людей; • Устранение социального неравенства путём перераспределения доходов;

Партия тууралуу кененирээк
Власть Народу Ачуу Жабуу

Бишкек должен стать городом, свободным от бытового насилия женщины или ребенка. Партия поддерживает женские общественные движения и женское предпринимательство, намерена оказывать всемерную поддержку

Партия тууралуу кененирээк
Биздин Эл Ачуу Жабуу

Пристальное внимание социально уязвимым слоям населения, а именно лицам с ограниченными возможностями, пенсионеры, малоимущие и пробации

Партия тууралуу кененирээк
Ак Бата Ачуу Жабуу

В свое время мы начинали проект "Муниципальная пекарня" и считаем, что надо его усилить, — часть продукции дотировать из бюджета для выделения бесплатного хлеба пенсионерам и малоимущим. Следует разработать и иные механизмы поддержки, а также повышения уровня благосостояния подобных семей. Надо дать им удочку, а не рыбу.

Партия тууралуу кененирээк
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

«Бутун Кыргызстан» считает - наши пенсионеры заслужили глубокое уважение и достаток в старости и поэтому необходимо: восстановить предусмотренные пенсионерам льготы, отмененные властью;

Партия тууралуу кененирээк