#Сот жана акыйкаттуулук
Партиянын сунушун билиңиз
#Партиялар
Замандаш Ачуу Жабуу

• Шектүү өзүнүн күнөөсүз экенин далилдөө үчүн мүмкүнчүлүк алган укуктук система; • Көз карандысыз сот системасы; • Коомдогу басмырлоодон жана жарандарды адилетсиздиктен коргоо;

Партия тууралуу кененирээк