#Адам укугу жана коопсуздук
Партиянын сунушун билиңиз
#Партиялар
Ишеним Ачуу Жабуу

<p><span style="color:#18242f">Биздин партия коопсуздуктун бардык түрлөрүн камсыздоону мезгилдин талабына ылайык заманбап технологиялар жана ыкмалар менен ишке ашырууну көздөйт. Кыргыз Республикасы социалдык адилеттүүлүкө негизделген укуктук мамлекет болууга тийиш. Мамлекет ар бир жарандын укуктарынын корголушуна, социалдык жактан корголушуна кепил болот.</span></p> <p><span style="color:#18242f">Кыргыз Республикасына өлкөнү тышкы баскынчылыктан коргоого даяр күчтүү армия керек. Аскер кызматкерлеринин кесипкөйлүк деңгээлин жана аскердик кызматтын шарттарын, кадыр-баркын жогорулатуу зарыл. Жакынкы келечектин армиясы - татаал техниканы атууну жана башкарууну гана эмес формачан дипломаттар болушу керек, анын ичинде чек ара маселесиндеги чыр-чатактарды акылдын күчү менен чечкен, баарлашуу жөндөмүнө ээ, чет тилдерди, маданиятты жана ар кандай элдердин салттарын дагы билүүгө тийиш. Бул милдет аскердик кызматтын кадыр-баркын жогорулатмайынча мүмкүн эмес. Армия адамдарга ишке ашыруу жана өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү берген, өздөрүнүн катарына эң мыкты акылдарды тартууга жөндөмдүү жана инновациялык экономиканын локомотивине айланган заманбап институтка айланышы керек.</span></p> <p><span style="color:#18242f">Ошондой эле мамлекет өзүнүн негизги милдеттери болгон коопсуздук менен сот адилеттүүлүгүн камсыздоосу зарыл. Сот адилеттүүлүгү орнобосо мамлекетибиз адилеттүү мамлекет боло албайт, инвестициялык климат оңолбойт, эл аралык кадыр-баркыбыз өспөйт. Соттордун ишмердүүлүгүнө жарандык көзөмөлдү күчөтүү керек. Сот бийлиги эркин болууга тийиш.</span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

<p>Республиканын жетекчилигин тийиштүү маалыматтар менен камсыздоо үчүн тышкы чалгындоону өзүнчө орган кылып бөлүү керек. Контрчалгындоо иши да Кыргызстандын аймагындагы чет мамлекеттик чалгындоо органдарына каршы иштеген өзүнчө кызмат аркылуу жүргүзүлүүсү тийиш.</p> <p>Ички иштер органдары кылмыштуулук менен күрөшүү жана коомдук тартипти сактоо үчүн гана багытталышы керек. Ошондуктан бул функцияларды өзүнчө органдарга бөлүп, Өкмөткө гана баш ийген республиканын баардык аймагында уюшулган кылмыштуулук менен күрөшкөн тийиштүү ыйгарым укуктарга ээ криминалдык полицияны түзүү зарыл. Коомдук тартипти сактоо үчүн шаарларда жана айылдарда Өкмөткө жана жергиликтүү бийлик органдарына баш ийген муниципалдык милицияны түзүү керек.</p>

Партия тууралуу кененирээк
Эмгек Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="color:#18242f">5000 камер видеонаблюдения по всему городу. Безопасность горожан превыше всего.</span></li> <li><span style="color:#18242f">Проекты &laquo;Безопасный двор&raquo;, &laquo;Безопасный район&raquo;, &laquo;Безопасный город&raquo;</span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Социал-демократ Ачуу Жабуу

Договор с инвесторами по "Безопасному городу" заключался на 5 лет, после чего инвестор должен передать кыргызской стороне свою техническую базу и уйти. Город сам будет, основываясь на использовании кыргызских IT-специалистов, строить и эксплуатировать эту систему, не допуская коррупции и утечки не только капиталов, но и собранных данных за рубеж. Готовиться к этому нужно уже сегодня. Предлагаем также внедрить программу "Безопасный двор", начав с наиболее густонаселенных кварталов.

Партия тууралуу кененирээк
Свобода выбора Ачуу Жабуу

мы создадим среду, несовместимую с уличной преступностью для снижения количества преступлений любого характера

Партия тууралуу кененирээк
Реформа Ачуу Жабуу

Мэрия города и бизнес сообщество обеспечат установку видеокамер на улицах Бишкека для профилактики правонарушений. Городские власти создадут тесное взаимодействие правоохранительных органов с местными сообществами для профилактики правонарушений. Продолжится реализация проекта «Безопасный город», концепция будет расширена и ориентирована на обеспечение безопасности в местах массового пребывания горожан, безопасности в новостройках и жилмассивах, на социально-значимых объектах. За счет ресурсов города будет создана муниципальная милиция, включая специальный батальон милиции ночного патрулирования, а также группы быстрого реагирования по городу Бишкек.

Партия тууралуу кененирээк
Кыргызстан Ачуу Жабуу

В связи с ростом преступности, в рамках проекта безопасный город, установим камеры в районах, для превентивных мер по предупреждению преступлений. В последующем полный контроль города камерами. Увеличить количество улиц с освещением, введение альтернативных источников энергии (лампы на солнечных батареях).

Партия тууралуу кененирээк
КСП Ачуу Жабуу

Обеспечим горожанам покой и порядок. Организовать всестороннюю поддержку ГУВД г. Бишкек и повысить требование к работе милиции по обеспечению общественного порядка в городе. Люди должны чувствовать защищёнными себя в любое время суток и не боятся за своих детей.

Партия тууралуу кененирээк
Замандаш Ачуу Жабуу

• Правовая система, в которой обвиняемый имеет шанс доказать свою невиновность; • Независимая судебная система; • Защита всех членов общества, от угнетения и несправедливости со стороны других членов общества;

Партия тууралуу кененирээк
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

«Бутун Кыргызстан» считает безопасность для граждан проблемой номер один. Преступность, прямое проникновение криминала в структуры власти, недоступность правосудия, коррупция в судах — главные препятствия на пути к правовому государству.

Партия тууралуу кененирээк