#Билим берүү жана илим
Партиянын сунушун билиңиз
#Партиялар
Ыйман Нуру Ачуу Жабуу

<p><span style="color:#18242f">Алыскы айылда мыкты математик төрөлгөн. Бүгүнкү&nbsp; күндө ал өзүнүн дараметин ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү барбы? Жооп- жок! Ал жакыр үй-бүлөдө төрөлгөнүнө күнөөлүү эмес да. &nbsp;Мамлекет ар бир каалаган адамга билим алууга мүмкүнчүлүк берип, өлкөнүн жана дүйнөнүн эң мыкты университеттеринде билим алуу үчүн 15 жылга үстөгү жана күрөөсү жок насыяларды бериши абзел. Айрыкча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн. &nbsp;Билим алгандан кийин, ал акчаны кайтарып берет жана мамлекетке пайда алып келет.</span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Ата Журт-Кыргызстан Ачуу Жабуу

<p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Квалификациясынын өсүшүшүнө жараша материалдык стимул берүү менен мугалимдердин кесиптик жана карьералык өсүшүнүн натыйжалуу моделин ишке ашыруу;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Өлкөдөгү бардык билим берүү мекемелеринин рейтингин киргизүү;</span></span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Альянс Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Директорлорду ата-энелер жана мугалимдерден турган камкорчулар кеңеши аркылуу дайындоо.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Биринчи класстан баштап англис тили жана программалоо сабактарын киргизүү.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Бардык мектептерди канализация жана ысык суу менен камсыздоо.&ldquo;Альянс&rdquo; партиясы билим берүү жана агартуу тармагы боюнча ишти күчөтөт. Биз &ldquo;Билим берүү жөнүндө&rdquo; мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдүн аткарылышын көзөмөлдөйбүз. Ага ылайык, ар бир жаран мамлекеттик жана муниципалдык окуу жайларда милдеттүү жана акысыз түрдө баштапкы, негизги жалпы жана орто жалпы билим ала алат. Жалпы негизги билим алган адамдар орто билим берүү программалары боюнча окууну улантууну каалабаган учурда, башталгыч кесип</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">тик же орто кесиптик билим берүү программалары боюнча окууну улантууга милдеттүү.&nbsp;Кыргыз, орус жана англис тилдерин милдеттүү түрдө үйрөтө турган мектептердин санын көбөйтүү. Үч тилде билим алган мектеп окуучулары башка өлкөлөрдүн мектеп окуучулары үчүн атаандаштык жарата алат. Кыргызстан билимдүү мамлекеттердин катарына кошулат.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Балдардын сын көз караштагы ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү &ndash; бардык багыт боюнча жөндөмдүү адамды тарбиялап өстүрүү дегендикке жатат. Сын көз карашты калыптандыруу &ndash; өз алдынча байкоо жүргүзүүгө жөндөмдүү, көз карашын жеткире алган, маалыматты кунт коюу менен кабыл алып, кандай гана кырдаал болбосун аналитикалык ой жүгүртө билген балдарды тарбиялоо дегенди түшүндүрөт.</span></span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

<p><span style="color:#18242f">Билим берүү мекемелеринде коррупцияны жоюу максатында билим берүү мекемелеринин жетекчиси жөнүндө жобону иштеп чыгуу зарыл, анда аттестациялоо талаптары, кызмат ордуна дайындоо жана бошотуу жол-жоболору, ошондой эле ротациялоо шарттары каралат. Мектептерде биздин партия өсүп келаткан жаш муундарды мыйзамды сактоонун духунда тарбиялоо максатында идеологиялык ишти кеңейтүү жана тереңдетүү багытында иш жүргүзөт.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p>

Партия тууралуу кененирээк
Ишеним Ачуу Жабуу

<p><span style="color:#18242f">Билим берүү жана илимде - бардык программаларды заманбап дүйнөнүн талаптарына ылайыкташтыруу, ишкерликке, санариптик байланыш көндүмдөргө үйрөтүү жана заманбап медиананы өнүктүрүү.</span></p> <p><span style="color:#18242f">Билим берүүнүн сапаты бүгүнкү күндө өлкөнүн көптөгөн тармактарда артта калышына себеп болууда. Дүйнөлүк стандарттардын деңгээлинде иштөөгө даяр квалификациялуу адистердин ордуна биз формалдуу диплому бар адамдарды чыгарабыз. Биз окутуунун жана изилдөөнүн кадыр-баркын калыбына келтирүүнү көздөп жатабыз. Мугалимдерге татыктуу эмгек акы берүү жана мугалимдерди нормадан ашык иштөөгө жана окутуудан башка иштер менен алек болууга мажбурлоого тыюу салуу, мугалимдерди чыгармачылык көз карандысыздыкка кайтаруу жана бюрократиялык түзүлүштөрдү жоюу керек.</span></p> <p><span style="color:#18242f">Мектептерде, колледждер жана университеттерде социалдык маанилүү же фундаменталдуу академиялык проблемаларды чечүүгө, практикалык билимдерди алууга, көз карандысыздыкты өнүктүрүүгө салым кошуу үчүн стандарттык эмес ой жүгүртүүнү өнүктүрүүчү программаларга артыкчылык берүү.</span></p> <p><span style="color:#18242f">Билим берүү менен бирге мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде, жалпы билим берүү жана жогорку, орто, кесиптик окуу жайларында улуттук каада-салтты, маданиятты камтыган тарбиялык сааттарды киргизүү.</span></p> <p><span style="color:#18242f">Учурда республиканын аймагындагы маданият үйлөрү, клубдар жана китепканалар начар абалга туш болгону баарыбызга белгилүү. Аларды калыбына келтирүү менен бирге маданият кызматкерлеринин гастролдук иш-чараларын уюштуруу менен калктын маданиятын өстүрүү. Электрондук китепканаларды уюштуруу.</span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Социал-демократ Ачуу Жабуу

Оказывать систематическую помощь организациям внешкольного образования и воспитания детей и подростков.

Партия тууралуу кененирээк
Свобода выбора Ачуу Жабуу

• мы вернем городу здания детских садов, занятых государственными органами (Налоговой службой, Прокуратурой и т.д.). Так мы увеличим число дошкольных образовательных учреждений • мы облегчим поступление в детские сады, школы и университеты • мы будем способствовать открытию публичных лекториев, площадок, на которых можно будет поделиться уникальным опытом друг с другом в формате TED-конференции • мы добьемся увеличения количества бишкекчан с высшим образованием до 80% • мы расширим сеть образовательных учреждений в жилищных массивах • мы будем рассказывать бишкекчанам о мировом опыте по производству и переработке конопли (cannabis), а также о последних научно-медицинских достижениях в этой области • мы сделаем одним из обязательных для общения в городе английский, арабский или китайский язык. Владение иностранным языком поможет легко общаться с иностранцами и делать бизнес • мы широко распространим нашу идеологию: «Пароль XXI века – интеллект»

Партия тууралуу кененирээк
Реформа Ачуу Жабуу

Город сформирует собственную муниципальную программу образования, ориентированную на лучшую международную практику. Широко будет применяться метод муниципально – частного партнёрства с эффективной системой финансовой поддержки из городского бюджета одаренных детей, детей из уязвимых групп населения, а также детей с особыми потребностями. Город предоставит землю и преференции частным инвесторам для строительства дошкольных и школьных учреждений в районах, испытывающих в них недостаток. Будут создаваться благоприятные условия для размещения на территории Бишкека филиалов лучших мировых ВУЗов.

Партия тууралуу кененирээк
Республика Ачуу Жабуу

Переведем школы и детские сады на ваучер – доплата из бюджета. Высвободим здания мэрии для садиков, кружков и классов.

Партия тууралуу кененирээк
НДПК Ачуу Жабуу

Врачи и учителя должны получать достойную зарплату!

Партия тууралуу кененирээк
Кыргызстан Ачуу Жабуу

Обеспечим бесплатный проезд для учителей муниципальных школ муниципальным транспортом. Увеличим надбавку к заработной плате из местного бюджета учителям. Модернизируем городские библиотеки с учетом потребностей горожан всех возрастов, в том числе обеспечим доступ к платным образовательным ресурсам. Обновим книжные фонды городских библиотек.

Партия тууралуу кененирээк
КСП Ачуу Жабуу

Ни одного квадратного метра для строительства жилых комплексов, пока нынешние горожане не будут обеспечены детсадами и школами. Сегодня в Бишкек не хватает около 80-и садов и 50-и школ. Из-за перенасыщенности страдает образование и здоровье детей. В течении. 4-лет добьёмся постройки минимум 30-и садов и 20-и школ.

Партия тууралуу кененирээк
Партия коммунистов Ачуу Жабуу

Одаренная молодежь заканчивает с отличием отечественные и зарубежные ВУЗы и не может работать из-за отсутствия достойной работы и уверенности в завтрашнем дне. У нас процветают лишь дорогие, частные образовательные и медицинские учреждения, которые доступны лишь богачам. Сеть муниципальных дошкольных и школьных учреждений может должна стать доступной каждому горожанину.

Партия тууралуу кененирээк
Замандаш Ачуу Жабуу

• Пересмотр шкалы ценностей в обществе; • Самореализация и равные возможности; • Повышение занятости молодежи в регионах. Борьба с безработицей; • Развитие спорта и досуга; • Институты бизнес инкубаторов и образовательных центров для взрослых.

Партия тууралуу кененирээк
ДДК Ачуу Жабуу

Образованный народ - это в первую очередь счастливые люди. Вкладывая в образование мы вкладываем в наше будущее. Работа с привлечением средств в бюджет для строительства новых школ. Не построим школы сейчас, будем строить тюрьмы потом.

Партия тууралуу кененирээк
Власть Народу Ачуу Жабуу

Сократить число учеников в классе до нормативного и разделить школы на начальные и основную, начальные классы размещать в местах проживания и специально оборудованные на первых-вторых этажах вновь построенных многоэтажек. Партия будет добиваться решения проблем с предоставлением социального жилья для педагогов, отмечая, что они несут не меньшую ответственность за будущие поколения.

Партия тууралуу кененирээк
Ата Журт-Кыргызстан Ачуу Жабуу

Показатели работы партии «Ата-Журт Кыргызстан» в направлении развития образования: Оценка «отлично»: 1) Ликвидированы коррупционные схемы. Внедрены безналичные расчеты. 2) Внедрение программы «Молодой учитель». Создание Центра повышения квалификации воспитателей и учителей. 3) Реформа программы дошкольного, школьного и ВУЗовского образования. 4) Улучшение результатов ОРТ в сельских школах на 30%. Как минимум, разворачивание тренда результатов ОРТ в позитив. Это программа – живой документ и будет/может обновляться по мере объединения усилий всех заинтересованных в совместной работе политических сил.

Партия тууралуу кененирээк
Айкол Кыргызстан Ачуу Жабуу

Партия выступает за развитие доступной сети дошкольных организаций посредством увеличения количества детских садов, возрождения системы профессионально-технического образования. Необходимо на законодательном уровне увеличить размеры выплат по социальной защите учителей, увеличить квоты для поступления в вузы по государственным грантам и кредитам одаренных выпускников школ. Необходимо улучшить материальное положение и условия труда учителей и профессорско-преподавательского состава. Профессия педагога должна снова стать уважаемой.

Партия тууралуу кененирээк
Ак Бата Ачуу Жабуу

Требуется поддержать учителей и врачей. Без образования и здоровья нельзя построить хорошее будущее, поэтому решение вопросов работников данной сферы — наша первейшая задача. Ранее для поддержки учителей и врачей шла доплата из местных бюджетов, ее необходимо ежегодно индексировать. Мы планируем увеличивать доплаты ежегодно на 100 %.

Партия тууралуу кененирээк
Ынтымак Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз билим берүү тармагында мугалимдик кесиптин жана окутуучулук, илимий ишмердүүлүктүн кадыр-баркын калыбына келтирүүнү, билим берүүнү башкаруунун жаңы формаларын киргизүүнү жана билим сапатын көтөрүүнү, өз алдынчалуулукту, адаттан тыш ишкердик багытта ой жүгүртүүнү калыптандырууну көздөгөн &ldquo;Ынтымак&rdquo; долбоорун ишке ашырууну сунуштайбыз.</strong></span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз аз камсыз болгон жана көп балалуу үй-бүлөлөрдү максаттуу колдогон мамлекеттик-жеке фондду уюштурууну колдойбуз.</strong>&nbsp;Фонддун милдети - ата-энесинде акча тартыш балдарга спорт, музыка, сүрөт тартуу, ж.б. менен алектенүүгө тең мүмкүнчүлүктөрдү камсыздоо болушу керек.</span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз ишкерлерди тартуу менен мамлекеттик-жеке өнөктөштүк механизмдерин колдонуу аркылуу жаңы мектептерди куруууну, кыйроо абалындагыларын ондоону колдойбуз.</strong></span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз мугалимдерге айлык чегерүүдө бирдиктүү тарифтик сетканы кайтарууну жана алардынайлык маянасын көтөрүүнү колдойбуз. Мугалимдер татыктуу айлык алууга тийиш!</strong></span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз ЖОЖдордун рейтингинин улуттук системасын түзүүнү колдойбуз.</strong></span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк