#Маданият жана туризм
Партиянын сунушун билиңиз
#Бишкек шаардык кеңеш
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

«Бүтүн Кыргызстан» керектүү деп эсептейт: • көп улуттуу элдин салттарын чагылдырган, чыгармачылык жашоодогу тармактарды колдоону камсыз кылуу; • ар бир шаардыктын ата мекендик жана дүйнөлүк маданияттын байлыктарына эркин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу; • социалдык кепилдикти жана талапка ылайык эмгек акыны камсыз кылуу; • Интернетке кошулган, баарына жеткиликтүү тармакта маалымат-маданияттык борбор болгон китепканаларды иштеп чыгуу;

Партия тууралуу кененирээк
Ак Бата Ачуу Жабуу

Маданият жаатындагы абал өтө кейиштүү. Эмгек акыны көтөрүү, жаңы жайларды ачуу менен дагы, эски жайларды кеңейтүү жана оңдоолор, керектүү аспаптарды жана инвентарларды сатып алуу менен мындай абалды түп-тамырынан өзгөртүү керек. Маданият чөйрөсүнүн өкүлдөрү маданиятты гана жайбаракат массага жеткириши абзел.

Партия тууралуу кененирээк
Айкол Кыргызстан Ачуу Жабуу

Сила народа — в высочайшей духовности, нравственной чистоте и достоинстве, умении уважать друг друга. Эту силу мы хотим сберечь и преумножить, соединив с последними достижениями всей мировой цивилизации. Исходя из понимания народных чувств и идеи высшей исторической справедливости, мы поддерживаем стремление кыргызского народа к подлинному национальному возрождению. Вместе с тем, подчёркиваем, что кыргызский народ несёт особую моральную и историческую ответственность за сохранение и развитие языков и культур проживающих в Кыргызстане представителей других национальностей.

Партия тууралуу кененирээк
Власть Народу Ачуу Жабуу

Партия техникалык чыгармачылык үйлөрүн, эстетикалык борборлорду калыбына келтирүүгө жана жаштардын чыгармачыл потенциалын жогорулатуунун башка түрлөрүнө жетишүүгө ниеттенүүдө

Партия тууралуу кененирээк
КСП Ачуу Жабуу

Бишкекти "маданий борбор шаары" деген аталышта калыбына келтиребиз. Шаардыктарды мурдагыдай галерея, театр, филармонияга келтирүүгө аракет жасайбыз. Студенттер менен окуучуларды да театрга жигердүү келгенге шарт түзүп беришибиз зарыл.

Партия тууралуу кененирээк
Свобода выбора Ачуу Жабуу

биз Бишкек шаарын "маданияттардын кесилишине" айлантуу үчүн шаардык туризмди жана туристтик индустрияны өнүктүрөбүз

Партия тууралуу кененирээк
Социал-демократ Ачуу Жабуу

- Шаардык бюджеттин атайын программасынын эсебинен мектеп окуучуларына 30га жакын шаардык музейлердин ар бирине барууга мүмкүнчүлүк берүүнү сунуштайбыз. - Мамлекеттик тарых музейин ачуу. Азыркыга чейин музейдин жабык турушу - бул жөн гана зыянкечтик. - Мектептен тышкаркы билим берүү жана балдарды жана өспүрүмдөрдү тарбиялоо уюмдарына системалуу түрдө жардам көрсөтүү. - Шаардык театрлар менен кызматташтыкты өнүктүрүү. Шаардык иш-чараларга театралдык жамааттарды тартуу театрларга кошумча каражат табууга мүмкүнчүлүк берет. Социалдык жактан аялуу категориялар үчүн (ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар, пенсионерлер ж.б.) шаардык бюджеттин каражаттарынын эсебинен мамлекеттик театрларга алар үчүн жеңилдетилген же акысыз билеттерди сатып алуу мүмкүнчүлүгүн уюштуруу.

Партия тууралуу кененирээк
Эмгек Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="color:#18242f">&ldquo;Манас&rdquo; айылы тарыхтын, маданияттын жана туризмдин эл аралык борбору болот.</span></li> <li><span style="color:#18242f">Ат майданды Улуттук ат оюндары борборуна айлантабыз.</span></li> <li><span style="color:#18242f">Экскурсиялык автобус турларын уюштурабыз.</span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк