#Агрардык жана жер саясаты
Партиянын сунушун билиңиз
#Бишкек шаардык кеңеш