#Энергетика
Партиянын сунушун билиңиз
#Бишкек шаардык кеңеш