#Экономика
Партиянын сунушун билиңиз
#Бишкек шаардык кеңеш
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

Өнөр-жай тармагында партиянын убадалары: • Реалдуу иштеген ишканалар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү. Буга салык, бажы, салык эмес төлөмдөр, жана тарифттик жөндөө чөйрөлөрүндөгү саясат баш ийиши керек. • Мамлекеттик колдоону күчөтүү жана стратегиялык маанилүү тармактарды өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү. • Экономикалык өсүштөгү инфраструктуралык чектөөлөрдү жоюу; Инвесторлорду тартуу менен таштандыларды кайра иштетүүчү ишканасын куруу

Партия тууралуу кененирээк
Ата Журт-Кыргызстан Ачуу Жабуу

Ата-Журт Кыргызстан партиясынын экономикалык өсүү жана өнүгүү багытындагы ишинин көрсөткүчтөрү: «Мыкты» баа: 1) Сапаттык көрсөткүч - негизги саясий партиялар / күчтөр биригип, 2021-2040-жылдарга Кыргызстанды өнүктүрүүнүн планын иштеп чыгышты. Саясий күчтөр мыкты адистерди жумушка тартып, мамлекеттик кызматта меритократия принциби боюнча иштөөгө чыныгы адистерди кабыл алат; 2) Кыргызстанда көмүскө экономиканын деңгээли 10% га чейин төмөндөйт (көмүскө экономиканын учурдагы деңгээли 23% дан 43% га чейин); 3) Мыйзам чыгаруу ишинин жигердүү жана кесипкөйлүгү көрүнүктүү натыйжаларды берет. 2022-жылдан баштап жылына кеминде 8% экономикалык өсүш.

Партия тууралуу кененирээк
Биздин Эл Ачуу Жабуу

Люстрация - омоложение государственного кадрового состава. Продвижение креативной экономики и зеленой экономики.

Партия тууралуу кененирээк
Власть Народу Ачуу Жабуу

Бишкек ШААРЫН кыйынчылыктарды жоюп жана бакубат жашоого өзгөртүү! Тарифтердеги жана башка төлөмдөрдөгү өсүшүн социалдык сектордогу социалдык төлөмдөр (пенсиялар, жөлөкпулдар) жана эмгек акылар индексациялангандан кийин гана кабыл алуу керек. Социалдык адилеттүүлүктүн принциптерин коргоодо, биз муниципалдык бийлик тарабынан турмуштук маанилүү азык-түлүккө, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө баанын түзүлүшүн көзөмөлдөө зарыл деп эсептейбиз.

Партия тууралуу кененирээк
Замандаш Ачуу Жабуу

• Өлкөнүн ИДӨмүн 5 жылда эки эсе көбөйтүү; • Аймактагы логистикалык борборлор; • Эл аралык авиахабды түзүү; • Тышкы жана ички коопсуздукту камсыздоо; • Экономикалык жана азык-түлүк коопсуздугу; • Экспортко багытталган өндүрүш.

Партия тууралуу кененирээк
Партия коммунистов Ачуу Жабуу

Требуется кардинальный пересмотр ставок налога на земли, эти средства поступают в местный бюджет. Мы повысим налоги на роскошь и богатство.

Партия тууралуу кененирээк
КСП Ачуу Жабуу

Бишкек шаарынын жашоочуларын жумуш менен камсыздоо. Сырттан инвестицияларды тартып, Бишкек шаарына завод менен фабрикаларды куруу, ошондой эле аймактардагы заводторду калыбына келтирүү.

Партия тууралуу кененирээк
Кыргызстан Ачуу Жабуу

Эффективное управление муниципальным имуществом. Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного управления муниципальных предприятий. Рациональное использование бюджета города. Повышение иннвестиционной привлекательности города.Прозрачность бюджета.

Партия тууралуу кененирээк
НДПК Ачуу Жабуу

Шаардык бюджетти 2 эсе көбөйтөбүз.

Партия тууралуу кененирээк
Свобода выбора Ачуу Жабуу

• биз жаңы жумуш орундарын түзөбүз жана жаңы өндүрүш, соода жана кызмат көрсөтүү аркылуу жумуш менен камсыз кылабыз. Бул үчүн биз инвестицияларды тартып, көчө соодасын кеңейтебиз жана бүгүнкү күндө ишкердикти чектеген мыйзамдарды өзгөртөбүз. • көмүскө секторго каршы күрөшүү жана коррупция өкүм сүргөн шаардык экономиканын тармактарын оптималдаштыруу аркылуу минималдык эмгек акыны 5 миң сомдон 15 миң сомго чейин жогорулатуу үчүн резервдерди жана мүмкүнчүлүктөрдү табабыз

Партия тууралуу кененирээк
Свобода выбора Ачуу Жабуу

• биз инвестициялык климатты жакшыртабыз (бюрократияны жок кылабыз). Натыйжада, бизнес жүргүзүү жеңилдиги боюнча Бишкек Doing Business рейтингинин алдыңкы 50 шаарынын катарына кирип, Сингапур жана Тбилиси (Грузия) менен бир катарда турат • биз бишкектиктердин бизнес идеяларын жана ишкердүүлүгүн атайын шаардык программалар аркылуу колдойбуз • биз сизге стартабыңыз аркылуу ишкерлерди-инвесторлорду тарта турган бизнес-инкубаторлорду түзүп беребиз • биз Бишкектиктердин долбоорлоруна чет элдик капитал тартуу үчүн инвестициялык иш-чараларды жана роудшоуларды уюштурабыз • биз административдик тоскоолдуктарды жоюп, салык ченинин ийкемдүү тутумун сунуш кылабыз • кендир (кара куурай) жана анын азыктарын иштетүүнү, сатууну жана экспорттоону Жогорку Кеңеш тиешелүү мыйзамдарды кабыл алганда жөнгө салабыз • натыйжасында биз Бишкек шаарынын экономикасын жылына 6% га өсүшүн камсыз кылабыз

Партия тууралуу кененирээк