#Социалдык саясат
Партиянын сунушун билиңиз
#Бишкек шаардык кеңеш
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

«Бүтүн Кыргызстан» деп төмөнкүлөрдү эсептейт: Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге (майыптарга) майда жардамдар эмес, чыныгы колдоо керек. Майыптардын жашоосунун сапатын жакшыртууга бардык тараптан багытталган демилгелерди туруктуу ишке ашырабыз. Физикалык жактан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар толук кандуу коомчулукта жашоосуна жана өздөрүнүн жөндөмүн ишке ашырышы үчүн, болгон аракетибиздин баарын жумшайбыз.

Партия тууралуу кененирээк
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

«Бүтүн Кыргызстан» төмөнкүлөрдү маанилүү деп эсептейт: • Үй-бүлөлүк баалуулуктарды жандандыруу, энелик жана аталыктын кадыр-баркын жогорулатуу; • Ар бир баланы бала бакчадан орун менен камсыз кылуу; • Бюджеттеги каражаттардын эсебинен балдарды толугу менен бекер дарылоого жетишүү; • Балдар жеткиликтүү эс алуучу жана ден-соолугун чыңдоочу инфраструктураларды калыбына келтирүү, биринчиден, жайкы балдар, спорттук, ден-соолукту чыңдоочу лагерлерди.

Партия тууралуу кененирээк
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

«Бүтүн Кыргызстан» - биздин пенсионерлер терең сый-урматка жана жетиштүү карылыкка татыктуу деп эсептейт, ошондуктан: Бийлик аркылуу алынып салынган, пенсионерлер үчүн жеңилдиктерди калыбына келтирүү керек;

Партия тууралуу кененирээк
Власть Народу Ачуу Жабуу

Бишкек аялдардын же балдардын үй-бүлөлүк зордук-зомбулугунан жоюланган шаарга айланышы керек. Партия аялдардын коомдук кыймылдарын жана аялдардын ишкердүүлүгүн колдойт, ар тараптуу колдоо көрсөтүүнү көздөйт.

Партия тууралуу кененирээк
Ак Бата Ачуу Жабуу

Өз убагында биз “Муниципалдык нан бышыруучу жай” ачканбыз. Азыр да ушул долбоорду күчөтүп, пенсионерлерге жана начар камсыз болгон үй-бүлөлөргө акысыз нан берүү үчүн өндүрүштүн бир бөлүгүн бюджеттен колдоо керек деп эсептейбиз. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү колдоочу башка механизмдерди, ошондой эле мындай үй-бүлөлөрдүн жетиштүү жашоосунун жолдорун иштеп чыгуу абдан зарыл. Аларга балык эмес, балык кармоочу кайырмак керек.

Партия тууралуу кененирээк
КСП Ачуу Жабуу

Социалдык жеңилдиктерди бөлүштүрүү боюнча адилеттүүлүктү талап кылып, 2 (эки) жылдын ичинде аярлуу катмарды түзгөн жарандарыбызга социалдык карталарды киргизип беребиз.

Партия тууралуу кененирээк
Биздин Эл Ачуу Жабуу

Пристальное внимание социально уязвимым слоям населения, а именно лицам с ограниченными возможностями, пенсионеры, малоимущие и пробации

Партия тууралуу кененирээк
Замандаш Ачуу Жабуу

• Билим берүү жана маданий программаларга каржылык жактан жардам берүү; • Калктын социалдык жактан аярлуу катмарына (жумушсуздарга, пенсионерлерге, майыптарга) колдоо көрсөтүү; • Үй-бүлөгө, ата-энеге, балага колдоо көрсөтүү; • Эмгекти жана элдин ден-соолугун коргоо; • Кирешени кайра бөлүштүрүү аркылуу социалдык теңсиздикти жөнгө салуу;

Партия тууралуу кененирээк
Кыргызстан Ачуу Жабуу

Восстановим систему укрепления здоровья школьников путем открытия доступных спортивных и интеллектуальных секций. Обеспечим доступное качественное в том числе высокотехнологичную медецинскую помощь горожанам. Продвижение расщепления налога на недвижимость и других местных налогов в интересах муниципальных школ и других обьектов социального назначения. Создание и развитие геронтологической службы. Стимулировать строительные компании возводить социальное жилье.

Партия тууралуу кененирээк
Республика Ачуу Жабуу

 Бардык жаңы конуштарга таза суу жана канализация! Ар бир көчөгө жолдор!  Ар бир жаңы конушта бөбөктөр үчүн бала бакча! Мектеп автобусу иштей баштайт!  Ар бир жаңы конушка газ, ага жеңилдетилген баалар!  Муктаж үй-бүлөлөргө даректүү жардам!

Партия тууралуу кененирээк
Социал-демократ Ачуу Жабуу

Шаардык жеңилдиктер жана даректүү социалдык колдоо чөйрөсүндө бишкекчан "Социалдык картаны" киргизүү сунушталат, мында башка өлкөлөрдүн үлгүсүн пайдлансак болот, мисалы, Орусия. "Социалдык карта" жеңилдиктерди берүү маселесинде тартипти орнотууга жардам берет. - Бул картаны коомдук транспортто, пенсионерлерге жеңилдетилген жолдо жүрүү үчүн төлөөгө болот. Ошондой эле күндүзгү окутуучу студенттерге жеңилдетилген жол кирүүлөр да киргизилет. - мэрия макулдашуу түзгөн социалдык дүкөндөрдө бир катар товарларды сатып алууда жеңилдиктерди алуу, жеңилдетилген баада дары-дармектерди алуу. - башка шаардык кызматтарды алууга.

Партия тууралуу кененирээк
Эмгек Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="color:#18242f">Социалдык жардамдарды алууну жеңилдетебиз.</span></li> <li><span style="color:#18242f">Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды жумуш менен камсыз кылып, аларга ыңгайлуу шарттарды түзөбүз.</span></li> <li><span style="color:#18242f">Мектепке чейин жана мектепте татыктуу билим берүүнү камсыздайбыз.</span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк