ДДК

Лидер: Урмат Джаныбаев

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/election/14/kenesh_gor/5/party/49/

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз
Туракжай-коммуналдык саясат
Жаштар жана спорт
Билим берүү жана илим
Устройство и правления
Экология