Альянс

Лидер: Закиров Азиз Адамович

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/party/99/25

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз
Бизнес
Саламаттыкты сактоо
Маданият жана туризм
Билим берүү жана илим
Сот жана акыйкаттуулук
Устройство и правления
Экономика