Ак Бата

Лидер: Нариман Тулеев

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/election/14/kenesh_gor/5/party/48/

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз
Туракжай-коммуналдык саясат
Саламаттыкты сактоо
Инфраструктура жана транспорт
Маданият жана туризм
Билим берүү жана илим
Социалдык саясат
Устройство и правления
Экология