Бутун Кыргызстан

Лидер: Адахан Мадумаров

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/party/3/25

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз
Антикоррупция
Бизнес
Бизнес
Ички жана тышкы саясат
Ички жана тышкы саясат
Туракжай-коммуналдык саясат
Саламаттыкты сактоо
Саламаттыкты сактоо
Инфраструктура жана транспорт
Маданият жана туризм
Маданият жана туризм
Жаштар жана спорт
Билим берүү жана илим
Адам укугу жана коопсуздук
Адам укугу жана коопсуздук
Сот жана акыйкаттуулук
Социалдык саясат
Социалдык саясат
Устройство и правления
Экология
Экология
Экономика
Экономика