Свобода выбора

Лидер: Мария Вавилова

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/election/14/kenesh_gor/5/party/58/

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз
Антикоррупция
Бизнес
Туракжай-коммуналдык саясат
Саламаттыкты сактоо
Инфраструктура жана транспорт
Маданият жана туризм
Жаштар жана спорт
Билим берүү жана илим
Адам укугу жана коопсуздук
Устройство и правления
Экология
Экономика