Реформа

Лидер: Клара Сооронкулова

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/election/14/kenesh_gor/5/party/5/

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз
Инфраструктура жана транспорт
Жаштар жана спорт
Билим берүү жана илим
Адам укугу жана коопсуздук
Устройство и правления
Экология