Биздин Эл

Лидер: Аскар Алмаз уулу

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/election/14/kenesh_gor/5/party/56/

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз
Антикоррупция
Жаштар жана спорт
Социалдык саясат
Устройство и правления
Экономика