#Бизнес
Партиянын сунушун билиңиз
#Партиялар
Ата Журт-Кыргызстан Ачуу Жабуу

<p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Кыргызстанда дүйнөдөгү эң эркин жана ачык виза режимин киргизүү;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүнү стимулдаштыруу. Электр энергиясынын экономикалык жактан пайдалуу тарифтерин ишке ашыруу;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Электр энергиясын сатууда монополияны жоюу;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Кытай - Кыргызстан - Өзбекстан темир жолунун курулушу;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Айыл чарбасында эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн жогорулашына алып келген технологияларды субсидиялоо;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Жогорку технологиялар паркын кеңейтип, эң ыңгайлуу шарттарды камсыз кылуу.</span></span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Альянс Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Бизнести текшерүүнү азайтуу;</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Фискалдык реформа жүргүзүү;</span></span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Ыйман Нуру Ачуу Жабуу

<p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Кыргызстанда 24 банк-күрөөкана банкы. Банктар ишкерлердин инвестициялык өнөктөштөрүнө айланышы керек, башкача айтканда кирешелерди да, тобокелдиктерди да бирге бөлүшүшү керек. Бизде парадоксалдуу система өнүккөн. Банктарда акча көп а ишкерлер ала албай жүрүшөт. Себеби алардын эч кандай күрөөсү жок. Банктардын жана ишкерлердин кызыкчылыктарын айкалыштыруу - бул фондулук &nbsp;рынок аркылуу инвестициялоонун жолу. Бул ишкерлерге дагы, банктарга дагы пайдасы тиет. Алар өнөктөш болуп, бири-бирине жардам беришет. Булар бардык кыргыз салтына, ошондой эле элибиздин динине дал келет.</span></span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="color:#18242f">партиянын көңүл борборунда дайыма инвестицияларды коргоо жана инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды түзүү болот;</span></li> <li><span style="color:#18242f">партия өзүн бизнести, ишкерлерди жана фермерлерди, негизинен ишкер адамдардын кызыкчылыгын коргоочу деп эсептейт, себеби алар гана атуулдарга эмгектенүүгө, өзүнө жана жакындарына татыктуу жашоону камсыз кылууга мүмкүнчүлүк беришет;</span></li> <li><span style="color:#18242f">бизнес климатын жакшыртуу, бизнеске мамлекет тарабынан болгон басымды азайтуу, мамлекеттик органдардын көзөмөлдөө-текшерүү функцияларын кыскартуу жана бул функцияларды кичи жана орто бизнести өнүктүрүүнү, анын ИДПга болгон үлүшүн көбөйтүүнү, бизнес кызыкчылыгын активдүү коргогон бизнес-ассоциацияларга өткөрүп берүү;</span></li> <li><span style="color:#18242f">партия дем берүүчү салык, бажы жана атаандаштык саясатын кыйшаюусуз жүргүзөт. өзгөчө көнүл мамлекеттин атаандаштык саясатына бөлүнөт. Атаандаштык арзан жана ошол эле мезгилде сапаттуу товарларды өндүрүүгө жана сатууга өбөлгө түзөт.</span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Свобода выбора Ачуу Жабуу

<p>мы защитим и расширим свободу предпринимательства &ndash; добьемся для вас возможности зарегистрировать юридическое лицо в один клик и получить документы в течение 10 минут</p>

Партия тууралуу кененирээк
Республика Ачуу Жабуу

<p>&bull; Все условия для бизнеса сделаем открытыми, быстрыми, а контакт &ndash; онлайн! &bull; Освободим от местных налогов новые компании с социальным эффектом.</p>

Партия тууралуу кененирээк
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

<p>в сфере малого и среднего бизнеса партия обещает: &bull; освободить малый и средний бизнес от избыточного регулирования; &bull; защитить бизнес от криминала и коррупции, расширить доступ к источникам финансирования; &bull; инициировать принятие Закона, предусматривающего ответственность за действия, препятствующие становлению и развитию малого предпринимательства; &bull; предоставить государственные преференции предприятиям, развивающим инновационное предпринимательство, создающим рабочие места для научных работников и разработчиков; &bull; создание условий для создания потребительских, кредитных, производственно-сбытовых и других видов кооперации, которые обеспечат эффективную организацию и справедливую оплату труда;</p>

Партия тууралуу кененирээк