#Устройство и правления
Партиянын сунушун билиңиз
#Партиялар
Ата Журт-Кыргызстан Ачуу Жабуу

<p><span style="background-color:white"><em><strong><span style="color:#18242f">Мамлекеттүүлүктү бекемдөөдө мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугу өтө маанилүү. Бул багыттагы маселелер:</span></strong></em></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Мамлекеттик аппаратты оптималдаштыруу жана кыскартуу үчүн ар бир министрликтин жана ведомствонун түзүмүн жана сандык курамын кайра карап чыгуу;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Талапкерлердин кесиптик жана кадыр-баркына болгон талаптарды күчөтүү;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Мамлекеттик кызматкерлерди конкурстук тандап алуунун тартибин жана жол-жоболорун максималдуу обьективдүүлүктү жана ачыктыкты камсыз кылуу багытында өзгөртүү;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Мамлекеттик аппаратты кыскартуу;</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жол-жоболорун санариптештирүүнү тездетүү.</span></span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Альянс Ачуу Жабуу

<p><span style="background-color:white"><strong><span style="color:#18242f">&ldquo;Атка жеңил, тайга чак өкмөт&rdquo;</span></strong></span></p> <ul> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Кыргызстан жараны негизги кардар болушу керек.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Мамлекеттик органдардын функцияларына бардык тараптан анализ жүргүзүү жана алардын аппараттарын эки эсе азайтуу.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Мамлекеттик кызматтарга кадрларды тандоодо көз карандысыз комиссиянын жана иштелип чыккан так критерийлердин негизинде таза жана ачык конкурс өткөрүүнү камсыздоо.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Бардык мамлекеттик кызматтарды электрондук форматка өткөрүү.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Салыктык жана башка төлөмдөрдү чогултууда көзөмөл жүргүзүүнүн автоматташтырылган, санариптик системасын жакшыртуу. Бул коррупцияны жана адилетсиз салык төлөмдөрүн минималдаштырат.</span></span></li> </ul> <p><span style="background-color:white">&nbsp;<strong><span style="color:#18242f">&nbsp;&laquo;Бийликти аймакка кайтарабыз&raquo;</span></strong></span></p> <ul> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Президенттин аймактардагы ыйгарым өкүлдөрү жана аким кызмат ордун жоюу.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Билим берүү жана саламаттыкты сактоо бюджетин түзүү ыйгарым укуктарын аймактарга өткөрүп берүү.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Айыл чарба кооперативдерин түзүү жана мамлекеттик колдоо көрсөтүү.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Шаарлардын мэрлерин жана айыл өкмөттөрдү түз шайлоо.</span></span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

<p><span style="color:#18242f">Жогорку Кеңеш бир мандаттуу округдардан шайланган 60 депутаттан турган Мыйзам чыгаруу жыйынынан жана ар бир айыл округунун, райондук, облустук жана республикалык маанидеги шаарлардын өкулдөрүнөн куралган Улуттук Курултайдан түзүлүш керек. Жогорку Кеңештин Мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаттыгына жана Курултайдын делегаттыгына талапкерлерди көрсөтүү укугу саясий партияларга жана жеке жарандарга берилүүгө тийиш. Эл тарабынан түз шайланган, элге таянган, эл менен байланышы бар депутат гана күчтүү депутат боло алат. Күчтүү депутаттары бар Мыйзам чыгаруу жыйыны жана Улуттук Курултайдан түзүлгөн&nbsp; Жогорку Кеңеш - күчтүү Жогорку Кеңеш болот.</span></p> <p><strong><span style="color:#18242f">Президент эл тарабынан түз шайланып жана ошол эле мезгилде Кыргыз Өкмөтүн жетектөөсү керек.&nbsp;</span></strong><span style="color:#18242f">Ошондо мамлекеттик каражаттарды үнөмдөөдөн тышкары башкаруу органдарынын ишинин эффективдүүлүгүн жетиштүү деңгээлде жогорулаткан, аткаруу бийлигинин бирдиктүү системасын камсыз кылган бир мамлекеттик аппарат түзүлөт. Ошондой эле Өкмөттүн жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын так аныктоо, чектөө зарыл. Бардык мамлекеттик бийлик тутумдары аймактарды өнүктүрүүгө, өзгөчө чек арага жакын жайгашкан аймактарды өнүктүрүүгө артыкчылыш бериш керек.</span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Эмгек Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="color:#18242f">Нет бюрократии! &laquo;Единое окно&raquo;. Цифровизация муниципальных услуг для удобства населения.</span></li> <li><span style="color:#18242f">Обеспечим эффективность расходования бюджетных средств!</span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Социал-демократ Ачуу Жабуу

- Мы будем добиваться прямых выборов мэра города. Бишкекчане имеют сегодня высокий уровень образования и политического опыта, они достойны того, чтобы выбирать главу города непосредственно - "Прямая демократия". Это введение нормы, согласно которой любая предложенная народом законодательная инициатива, набравшая 5000 голосов на специальном портале, автоматически выносится на рассмотрение пленарного заседания БГК.

Партия тууралуу кененирээк
Свобода выбора Ачуу Жабуу

мы переведем госуслуги из оффлайна в онлайн, введем блокчейн в документообороте и добьемся прозрачности городских органов

Партия тууралуу кененирээк
Реформа Ачуу Жабуу

Будут ликвидированы муниципальные административные районы. Город будет иметь собственное финансовое подразделение и не будет зависеть от Министерства финансов. Будет создан электронный портал муниципальных услуг с возможностью онлайн голосований горожан.

Партия тууралуу кененирээк
Кыргызстан Ачуу Жабуу

Общая цифровизация всех сфер и служб города Бишкек, с применением новейших технологий. Прямые выборы Мэра горожанами. Ежегодная отчетность перед горожанами. Оценка работы Мэра и депутатов городского кенеша путем электронного голосования.

Партия тууралуу кененирээк
Партия коммунистов Ачуу Жабуу

Мэра должны избирать только горожане, тогда он будет станет подотчетным исключительно перед всеми горожанами, а не перед премьер министрами и президентами. Мэр должен служить народу, а не отдельной группе граждан! Лозунг коммунистов - Вся власть Советам – актуален сейчас, власть должна вернуться к народу! Мы проведем референдум среди горожан по данному вопросу.

Партия тууралуу кененирээк
Замандаш Ачуу Жабуу

Власть для народа, а не народ для власти. • Назначение управленцев путём честныхи состязательных выборов; • Критерии оценки эффективности работы власти; • Отчетность правительства перед гражданами; • Прозрачность деятельности госорганов; • Устранение причин коррупции; • Оптимизация правительства; • Цифровизация управления; • Административно – территориальная реформа; • Усиление активности местных сообществ.

Партия тууралуу кененирээк
ДДК Ачуу Жабуу

Создание приложения «Мой город» с использованием технологии блокчейн, для прямого общения между мэрией и жителями города, а так же проведения любого прямого голосования. Это позволит сократить бюрократию и ускорить инициативные процессы между муниципалитетом и гражданами. Мэрия создана для народа.

Партия тууралуу кененирээк
Власть Народу Ачуу Жабуу

Партия намерена бороться за восстановление выборов мэра столицы республики всеми горожанами. Глава государства, глава правительства, спикер парламента, политические партии и общественные движения могут предлагать кандидатов на этот пост, но выбирать должен народ.

Партия тууралуу кененирээк
Биздин Эл Ачуу Жабуу

Установления моста между властью и народом. Опора гражданского мнения. Государство – это союз людей, объединенных общим сводом прав и целями.

Партия тууралуу кененирээк
Ак Бата Ачуу Жабуу

Не менее остро стоит задача оптимизации городского управления и административно-территориального деления, укрупнения районов и расширения их полномочий и возможностей. За счет оптимизации структуры и введения критериев оценки эффективности деятельности можно будет увеличить заработную плату муниципальных служащих для привлечения квалифицированных специалистов. Помимо этого, необходимо постоянно повышать квалификацию действующих сотрудников, в том числе по обмену опытом и за рубежом.

Партия тууралуу кененирээк