#Сот жана акыйкаттуулук
Партиянын сунушун билиңиз
#Партиялар
Ыйман Нуру Ачуу Жабуу

<p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Кыргызстандагы сот адам адилеттүүлүктү жана өз укуктарын коргой ала турган орган болбой калды. Мындай кырдаалдан чыгуу үчүн чечкиндүү мыйзамдык чаралар көрүлүшү керек.</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">- партия Кыргыз Республикасынын Конституциясына, &quot;Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясы жөнүндө &quot;, &quot;Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө&rdquo; Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизип, Тартип комиссиясынын курамына Кыргыз Республикасынын КР ЖКнин өкүлдөрүн жана Президенттин өкүлдөрүн кошпой, аталган комиссияга аксакалдар сотунун өкүлдөрү киргендей кылып ченемдерди кошот.</span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Партия судьялык кызмат ордуна укук коргоо органдарында жана соттордо милдеттүү түрдө 10 жылдан ашык эмгектенген, юридикалык жогорку билимге ээ, жөндөмдүү, абройу кынтыксыз талапкерлер көрсөтүлүшүн камсыз кылууну көздөйт.</span></span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Альянс Ачуу Жабуу

<p><span style="background-color:white"><strong><em><span style="color:#18242f">Бүгүнкү күндө сот жана укук коргоо тармагы эң коррупциялашкан органдардын бири экени эч кимге жашыруун эмес. Таза сот системасын түзбөй туруп бир дагы реформа жүргүзүү мүмкүн эмес.</span></em></strong></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Сот жана укук коргоо органдарына болгон ишенимди кайтаруу.</span></span></span></p> <ul> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Буйрутма иштерин аткарып, системага көө жапкан сотторду, тергөөчүлөрдү жоопкерчиликке тартууга, люстрация жүргүзүүгө биздин партиянын эрки жана кудурети жетет.&nbsp;&nbsp;</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Сотторду тандоо кеңешин тандоону жана көрсөтүү тартибин өзгөртүү.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Чек ара зоналарында эркин экономикалык зоналарды түзүү.</span></span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

<p><span style="color:#18242f">Дээрлик 100% жеке менчик шартында экономикалык субъектилердин өз ара мамилелери Граждандык Кодекстин негизинде мамлекеттин кийлигишүүсү жок сот органдары аркылуу чечилүүгө тийиш. Мамлекет атуулдардын, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыгына зыян келтире турган таасирлүү экономикалык кризистерге айлануучу коркунучтарды болтурбоо үчүн тек гана экономикалык коопсуздук жөнүндө камкордук көрүүсү керек.</span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Замандаш Ачуу Жабуу

• Правовая система, в которой обвиняемый имеет шанс доказать свою невиновность; • Независимая судебная система; • Защита всех членов общества, от угнетения и несправедливости со стороны других членов общества;

Партия тууралуу кененирээк