Ыйман Нуру

Лидер: Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/party/23/25

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз
Бизнес
Билим берүү жана илим
Сот жана акыйкаттуулук
Социалдык саясат
Экономика