Бутун Кыргызстан

Лидер: Мадумаров Адахан Кимсанбаевич

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/party/3/25

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз