Ынтымак

Лидер: Марле́н Абдырахма́нович Маматали́ев

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/party/54/25

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз