Ишеним

Лидер: Дороев Азамат Кубанычбекович

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/party/45/25

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз
Ички жана тышкы саясат
Саламаттыкты сактоо
Билим берүү жана илим
Адам укугу жана коопсуздук
Социалдык саясат
Экология
Экономика