Ата Журт-Кыргызстан

Лидер: Маткеримов Айбек Тураталиевич

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/party/17/25

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз
Антикоррупция
Бизнес
Ички жана тышкы саясат
Саламаттыкты сактоо
Маданият жана туризм
Билим берүү жана илим
Устройство и правления
Экология
Экономика