Бутун Кыргызстан

Лидер: Адахан Мадумаров

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/party/3/25

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз
Антикоррупция
Бизнес
Ички жана тышкы саясат
Туракжай-коммуналдык саясат
Саламаттыкты сактоо
Инфраструктура жана транспорт
Маданият жана туризм
Жаштар жана спорт
Адам укугу жана коопсуздук
Социалдык саясат
Экология
Экономика