Ынтымак

Лидер: Марлен Маматалиев

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/election/14/kenesh_gor/5/party/54/

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз
Саламаттыкты сактоо
Маданият жана туризм
Билим берүү жана илим
Экология
Экономика