Замандаш

Лидер: Аскар Омуракунов

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/election/14/kenesh_gor/5/party/20/

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз
Жаштар жана спорт
Билим берүү жана илим
Адам укугу жана коопсуздук
Сот жана акыйкаттуулук
Социалдык саясат
Устройство и правления
Экономика