#ПрезиденттиккеТалапкерлер
Президент
#чөйрөлөр
Талапкердин тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз